Vetenskap      Hjul      Historia      Hus      Sport      Teknik      Djur      Människan      Rymden      Jorden

Hur vet vi vad som finns under jorden om vi aldrig varit där?

Det kan verka hur vilsans som helst att vi vet precis vad som finns under våra fötter långt ner under jordskorpan om vi aldrig har varit där. Faktum är att det inte är möjligt att ta sig ner under jordytan. De förhållanden som råder där går inte att befinna sig i. Inte ens med hjälp av kapslar.

Så hur kan vi veta vad som finns där nere? Det finns flera sätt att ta reda på detta. Det finns ju till exempel öppningar som spyr ut innehåll från under jordytan. Vi har alla sett bilder och film från vulkanutbrott. Den brinnande massa som kommer ut kommer ju från under jordytan. Men betyder det att allting där nere är brinnande het massa?

Idag vet vi ändå en hel del om hur det ser ut under jordytan. Detta genom att kombinera information som seismiska vågor under jordbävningar, vulkanutbrott, ljusvågor från solen och mer. Detta är ledtrådar som tillsammans skapar en tydligare bild av vad som finns därnere under jorden.

Fyra lager under jorden

Modern vetenskap har kommit fram till att jorden består av fyra lager:

  1. Jordskorpan
  2. Manteln
  3. Yttre kärnan
  4. Inre kärnan

Det finns också zoner mellan dessa lager som bildar en slags övergångar. Dessutom vet vi ju om att det finns så kallade tektoniska plattor i jordskorpan. De är olika tjocka och stora och rör dessutom på sig.

Jordbävningar visar oss struktur

Med jordbävningar får vi information om hur strukturen under jordytan ser ut. När de tektoniska plattorna rör sig mot varandra så händer det att de går sönder. Det är detta som leder till en jordbävning. Seismiska ljudvågar kan fångas upp med instrument och de visar oss var jordbävningen har inträffat.

Mycket är fortsatt teori

Det måste sägas att vi är långt från att veta precis vad som finns under jordens yta. Det går ju inte att med säkerhet veta att det är som vi tror eftersom vi inte kan ta oss ner och kika på saken. Den kunskap som finns är i grund och botten teori byggd på den information som vi har. Kanske kommer vi i framtiden att hitta sätt att faktikst ta oss ner djupt under jordskorpan för att se om teorin håller i praktiken.