Vetenskap      Hjul      Historia      Hus      Sport      Teknik      Djur      Människan      Rymden      Jorden

En robothand kan lösa Rubiks kub!

Om du någonsin har testat Rubiks kub så kanske du tyckte att det var lite svårt. Men det finns tricks att tillämpa och dessutom kan du ta hjälp av en robot. Redan för några år sedan så lyckades programmerare från San Franciscos OpenAI lära en robothand att lösa Rubiks kub.

Det finns förstås fler robotar som kan göra detta. Och det pågår något av en tävling bland de som tillverkar den här typen av maskiner för att se vilken som kan göra jobbet snabbast. En tysk uppfinnare har skapat en maskin som kan lösa kuben på under en sekund!

Det som är så unikt med handen som kan lösa Rubiks kub är att den inte bara löser kubens pussel. Den fungerar liksom en mänsklig hand. Den är alltså programmerad för att göra mycket mer än en maskin som löser schack eller andra pusselspel.

En robothand som har flera färdigheter på detta vis kan användas för att få till bättre nivå på de jobb som robotar kan utföra. Detta blev möjligt genom att man använde hårdvara som redan fanns, robothanden, och satte iop den med ny mjukvara. Konceptet är förstås av vikt för vår industri där det finns ett behov av att utveckla maskiner och robotar så att de även kan lösa problem och därmed skapa en smidigare arbetsprocess.

Här kan du se robothanden lösa Rubiks kub: